Close

Zekat Kimlere Verilmez?, Zekat Verilmeyecek Kimseler Kimler?Zekat Kimlere Verilmez?, Zekat Verilmeyecek Kimseler Kimler?

Rabbim Bütün Dinleyicilerimize Bereketli Bir Ömür Versin…

Hanefilere göre aşağıda sayılanlara zekât ve fitre verilmez:
a) Ana, baba, büyük ana ve büyük babalara,
b) Oğul, oğlun çocukları, kız, kızın çocukları ve bunlardan doğan çocuklara,
c) Eşine,
d) Müslüman olmayanlara,
e) Zengine yani aslî ihtiyaçları dışında nisap miktarı mala sahip olan kişiye,
f) Babası zengin olan ergen olmamış çocuğa (Merğinânî, el-Hidâye, II, 223-228).

source

Leave a Reply

© 2022 Doğan Baba | Zaza Dayı | WordPress Theme: Annina Free by CrestaProject.